Det er med stor glede vi inviterer Egersundsmesterskap i quiz 2019!

Mesterskapet avholdes 13. September klokken 20.00 på Grand hotell
Som alltid er det max 4 deltagere pr.lag

Deltageravgiften er i år på 400,- pr lag, men vi håper lagene betaler inn mer for å støtte en god sak.
Deltageravgiften betales inn på kontonummer: 1503.21.62255
Som i tidligere år går alle inntekter uavkortet til kampen mot kreft
Hvis dere ønsker å delta på årets mesterskap så betal deltageravgiften innen 1. juni for å sikre plassen din, og merk innbetalingen med navnet på laget og e-postadresse.
Hvis dere har spørsmål, ideer eller kommentarer angående arrangementet så send dem til quiz@okkaquiz.no