Kontakt

Alle henvendelser kan sendes vår epost-adresse som er quiz@okkaquiz.no

Hvis Du ønsker å donere penger til kreftforeningen via Okka Quiz kan du lett gjøre det ved å sette inn penger på vårt kontonummer: 1503.21.62255